LIFE LINE plus s.r.o. autorizovaný distributor a servisní středisko dýchací techniky Scott

LIFE LINE plus s.r.o. je autorizovaným distributorem, školícím a servisním centrem pro dýchací techniku Scott Safety. Disponuje moderním zázemím vybaveným jak statickým měřením parametrů pro dýchače americké výroby AirPak P/N 802830-01, tak dynamickým měřením typu SABRE TEST 3. Spolu se speciálním SW společnosti Bacou-Dallos jsme schopni dynamicky měřit nejen evropskou dýchací techniku, ale také dýchače americké výroby Scott Safety - AirPak. Pro tuto práci máme výrobcem vyškolené a autorizované techniky a zařízení prochází každoroční revizí.

Servisní středisko má od výrobce vyškolené i instruktory, kteří vám rádi pomohou se školením vašich zaměstnanců ve správném užití a servisu přístrojů. Díky tomu nebudete potřebovat již nic jiného, než nechat si někde naplnit láhve, a i s tímto vám rádi naši zaměstnanci pomohou.

Při servisu vaší dýchací techniky Scott vám samozřejmě nejprve nabídneme náhradní přístroje, aby vám po dobu opravy ty vaše nechyběly při výkonu sluby. Vždy je ovšem pravidlem, že vaše dýchací přístroje či masky se opravují či revidují v den, kdy na středisko přijdou a pokud je to technicky možné, pak se i stejný den odesílají nazpět k vám. Po domluvě, při větším množství techniky, je možné servis či revize provést i u zákazníka.

Dle Evropských norem může povinné kontroly, jejich průběh a periodicitu určovat pouze výrobce (EN 137). Scott Safety u dýchací techniky ACS, Propak, Sigma, Contour, Cen-Paq stanovuje měsíční uživatelský test popsaný v návodu k použití IDP, případně roční dynamickou kontrolu vyškoleným technikem. Pokud provádíte pouze uživatelské kontroly, je generální servis vyžadován vždy v šestiletém intervalu. Pokud jsou ročně realizovány dynamické zkoušky, je generální servis po 12-ti letech.

U přístrojů AirPak výrobce stanovuje uživatelskou kontrolu před použitím a doporučuje dynamickou kontrolu v dvouročním intervalu.

Ačkoliv je uživatelská kontrola naprosto dostačujícím testem k prověření funkčnosti přístroje (navíc je tento způsob testování uznán i notifikovanou osobou certifikačního orgánu EU), přináší testování na dynamické stolici možnost hloubkové kontroly celého systému při zátěži a tím je možné odhalit i budoucí selhání přístroje. Z preventivních důvodů je tedy dobré přiklonit se k ročnímu dynamickému testování. Odměnou vám bude i úspora peněz v podobě prodlouženého generálního servisu vaší dýchací techniky Scott.

Protokol dynamického testu typu SABRE TEST 3 vám poskytne splnění kontrol těchto částí:

Celý test je časově nenáročný a ubere pouze 1% ze zásoby vašeho vzduchu (který vám automaticky doplníme na našem kompresoru Coltri). Testování v našem servisním středisku je možné domluvit i na počkání nebo vám po dobu zkoušení či servisu zapůjčíme zdarma naše dýchače.

 

2014 © Copyright scottsafety.cz | Všechna práva vyhrazena | info@scottsafety.cz | lifeline.cz | Tvorba: GLIPS